Bewerken / Bestellen Totaal: €0,00
Welkom op Motorminiaturen.nl Bookmark toevoegen
Privacy Beleid
Motorminiaturen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Alle informatie die de klant van Motorminiaturen.nl vrijgeeft wordt daarom met strikte veiligheid behandeld. De persoonlijke gegevens zijn alleen door Motorminiaturen.nl te raadplegen en worden alleen gebruikt voor eigen doeleinden. Doel van de verwerking van deze gegevens is door Motorminiaturen.nl het kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de consument is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan de consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws, mits goedkeuring van de consument. De gegevens die door ons verwerkt worden zijn alle gegevens die de consument invult op het bestelformulier in de webwinkel van Motorminiaturen.nl. Motorminiaturen.nl zal de persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Wij hopen u zo voldoende te hebben ge├»nformeerd over de door Motorminiaturen.nl gevoerde privacy policy. Indien u alsnog vragen heeft verwijzen wij u door naar het contactformulier op de site.

Additional Options

Linkpartners Copyright © 2018, Motorminiaturen.nl